All in one ສໍາລັບ SME ລາວ
ຊຸດແພັກເກດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ!
 • Product 1

  ເວັບໄຊພື້ນຖານ (All in one)

  • 2GB + ພື້ນທີ່ SSD
  • + ຊື່ໂດເມນ.com.la
   + 10 ອີເມວທຸລະກິດຟຣີ ກັບ ໂດເມນຂອງທ່ານ
   + SSL (Let's Encrypt SSL)
   + ເວັບໄຊພື້ນຖານ 3-5 ໜ້າ
   + ສ້າງໂດຍ WordPress
  Enkel
  299.00/jaar
  Nu bestellen